Zabudowa wielorodzinna Sosnowiec

Zwycięska koncepcja architektoniczna zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu. 

czytaj więcej